Categorieën
Energie uitgelegd

Wat doet de VREG en wat maakt de Energieregulator zo betrouwbaar?

De Vlaamse Energieregulator of VREG duikt vaak op in onze blogartikelen, bijvoorbeeld als het gaat over energiecontracten vergelijken. Dat laatste kan op een objectieve manier met de V-Test van de VREG. Verder becijfert de VREG de verwachte pieken in verbruik, zodat jij onder meer de impact van de feestdagen kan inschatten. Maar wat doet de Vlaamse Energieregulator eigenlijk nog allemaal? En wat maakt dit orgaan zo betrouwbaar?

Waarmee de VREG haar dagen vult

De VREG streeft naar eigen zeggen naar “een toekomstbestendige energiemarkt in Vlaanderen.” Zo adviseert de Energieregulator beleidsmakers en introduceert ze initiatieven zoals het capaciteitstarief om ons stroomverbruik te spreiden. Zo’n gelijkmatige verdeling is een must als we met z’n allen meer stroom gaan verbruiken door bijvoorbeeld op elektrische wagens over te schakelen. 

Daarnaast reguleert de VREG de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder andere door de tariefmethodologie te bepalen waarop netbeheerders zoals Fluvius hun tariefvoorstellen baseren. De Vlaamse Energieregulator ziet er ook op toe dat netbeheerders hun verplichtingen nakomen. Die rol levert de VREG in de media weleens de bijnaam “energiewaakhond” op, bijvoorbeeld wanneer ze Fluvius op de vingers tikt voor facturatieproblemen die te lang aanslepen.

Onafhankelijk en betrouwbaar

Net zoals wij een Energie.be-manifesto hebben met principes die we hoog in het vaandel dragen, zo laat de VREG zich leiden door een aantal kernwaarden, zoals transparantie en onafhankelijkheid. Ze overlegt met, maar laat zich niet sturen door, de overheid of energieleveranciers. De onafhankelijkheid van de VREG staat zelfs in het Energiedecreet, dat alle wetten rond energie in het Vlaams Gewest bundelt: 

“Bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als regulator vraagt of ontvangt de VREG, noch zijn bestuurders, noch zijn personeelsleden, instructies van de Vlaamse Regering, van het Vlaams Parlement of van een andere publieke of particuliere entiteit.”

V-test met service-sterren

Dat de VREG, als onafhankelijk orgaan, ons vier sterren geeft voor onze service (wat meer is dan ze toekent aan alle grote energieleveranciers in Vlaanderen) is iets om trots op te zijn. Wist je bovendien dat we zowel voor gas als voor elektriciteit consistent als één van de goedkoopste leveranciers uit de V-test komen? Ben je nog geen klant, bereken dan gerust vrijblijvend wat dat voor jou zou betekenen.