Categorieën
Energie uitgelegd

Krijg je groene energie van je leverancier?

De Europese Unie doet inspanningen om los te komen van fossiele brandstoffen, en ook particulieren investeren volop in groene energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen te laten installeren of door hun zwembadwater met een warmtepomp te verwarmen. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de stroom die je van je leverancier krijgt? Hoe weet je of dat groene energie is? En hoe steunt Energie.be de groene initiatieven uit ons land? Je ontdekt het hieronder!

Wat is groene energie?

We reserveren de term ‘groene energie’ voor energie uit bronnen die niet vervuilend zijn en die het milieu niet belasten (en die dus ook geen gezondheidsrisico’s inhouden voor de mens). Denk aan energie uit biomassa of warmtekrachtkoppelingen. Deze technologieën zijn de enige ‘futureproof’ optie – niet alleen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, maar evengoed om minder afhankelijk te worden van fossiele energiebronnen en hun fluctuerende prijzen.

Welke energie gebruik jij?

Of je nu een groenestroomcontract hebt of niet: de energie die jouw bureaulamp doet branden is dezelfde als diegene die het tv-scherm van jouw buurman laat oplichten. Maar ook al verbruiken we allemaal ‘dezelfde’ elektriciteit: je leverancier kan wel stappen ondernemen om zijn ecologische voetafdruk te beperken. 

Zo streven wij naar 100% groene en Belgische energie. ‘Streven’? Dat lees je goed. Eerlijk is eerlijk: geen enkele leverancier, en dus ook Energie.be niet, kan vandaag garanderen dat er op elk moment volledig hernieuwbare energie uit je stopcontact komt. 

Groene stroom maakt momenteel namelijk nog maar een deel uit van de totale elektriciteitsproductie in België (18,6% in 2020, om precies te zijn). Dat betekent dat het net aan jou een mix van groene en grijze energie levert – waarbij ‘grijze energie’ verwijst naar stroom opgewekt in gas- of kerncentrales of in buitenlandse steenkoolcentrales.

Energie.be steunt groene energie in België

Wat we dan wél met zekerheid kunnen zeggen? Dat we voor jouw volledige verbruik Belgische garanties van oorsprong aankopen. Voor elke kWh die jij verbruikt, kopen wij met andere woorden de garantie dat er voor datzelfde verbruik groene energie wordt geproduceerd in België. Zo stimuleren we de vraag naar groene energie en ondersteunen we de productie ervan. 

Nog geen klant bij ons, maar wel zin om je schouders mee onder die plannen te zetten? Lid worden van de Energie.be-familie is op een-twee-drie gebeurd. Maak er meteen werk van, of bereken eerst hoeveel je gaat betalen bij ons als particuliere of professionele klant. Tot binnenkort?

Categorieën
Energie uitgelegd

Wat je moet weten over je afrekening van elektriciteit en gas, je voorschotbepaling en de meteropname

Elektriciteit en gas verbruiken gaat vanzelf. Maar ben je thuis in de systemen die schuilgaan áchter dat verbruik? Weet je bijvoorbeeld hoe de afrekening van je elektriciteit en gas tot stand komt, hoe we je voorschot bepalen en hoe je meteropname in z’n werk gaat? Als je (drie keer) ‘nee’ moet schudden, lees dan zeker verder.

Factoren die je voorschot bepalen

Hoeveel voorschot je betaalt, hangt van twee factoren af: het historisch verbruik in je woning en de evoluties in de marktprijs. Even inzoomen … 

1. Historisch verbruik in je woning

Ten eerste krijgen wij als energieleverancier van de netbeheerder Fluvius informatie over het energieverbruik in jouw woning van (maximaal) de voorbije drie jaar. Die toevoeging “in jouw woning” is belangrijk. Wat telt, is met andere woorden het verbruik op een bepaald adres – en da’s niet per se jóuw verbruik. Als je onlangs verhuisd bent, spelen de gewoontes van de vorige bewoners nog mee en is je voorschot misschien te hoog of te laag ingeschat voor jouw situatie. Jouw verbruik hangt uiteraard af van het aantal mensen waarmee je samenwoont en hun gewoontes, maar is ook afhankelijk van onder meer de ouderdom en de isolatiegraad van jouw huis.

We krijgen de informatie over het energieverbruik in je woonst een paar dagen voordat we aan jou elektriciteit of gas beginnen te leveren (rond de startdatum van je contract). Eens je klant bent, wordt je voorschot herberekend bij je jaarlijkse meteropname. Ook al ben je nog geen jaar klant: op dat moment kun je een ander voorschot krijgen. Op het moment van de meteropname kennen we namelijk pas je echte verbruik, waardoor we de nodige aanpassingen kunnen doen. (Lees hier verderop meer over, bij “Jaarlijkse afrekening: de energiefactuur”.)

2. De tendensen op de markt

We moeten je vast niet vertellen dat de energieprijs onderhevig is aan schommelingen. Ons tarief is voordelig, maar variabel: het volgt dus de markt. Zo kunnen politieke gebeurtenissen, de effecten van de klimaatverandering of andere externe factoren ervoor zorgen dat de prijs stijgt of daalt. 

Meteropname door Fluvius

Je verwacht het misschien niet, maar wij als energieleverancier kunnen jouw verbruik doorheen het jaar niet opvolgen. Ook al heb je een digitale meter. We moeten ons baseren op de data die Fluvius ons één keer per jaar bezorgt. Daarvoor gaat de netbeheerder af op de jaarlijkse meteropname. Wanneer die precies plaatsvindt? Dat bepaalt Fluvius. Wij van Energie.be hebben daar geen invloed op.

Wanneer het moment is aangebroken voor de meteropname, komt er ofwel een Fluvius-medewerker bij je langs om je meterstanden af te lezen, ofwel krijg je een brief om de informatie eigenhandig te noteren en door te sturen. Geef je geen gehoor aan die oproep, dan maakt Fluvius een inschatting van je verbruik.

Jaarlijkse afrekening: de energiefactuur

Zodra Fluvius jouw verbruik aan ons doorgeeft, kunnen wij de afrekening maken. Daarop staat hoeveel energie je het voorbije jaar hebt verbruikt, en wat dat kost. Daarna verrekenen we de voorschotbedragen van het afgelopen jaar met de werkelijke energiekosten. Bovendien passen we zoals gezegd je voorschot voor elektriciteit en gas voor het komende jaar indien nodig aan.

Als je al een jaar of langer klant bent bij ons, bestrijkt je afrekening netjes de periode van een jaar. Da’s goed nieuws, want ook je voorschot is gebaseerd op een heel jaar. Ben je nog geen jaar klant? Dan slaat je afrekening op een periode van minder dan een jaar, terwijl je voorschot wél op een jaar gebaseerd is. Door het zogenaamde seizoenseffect, dat we in detail uitleggen in een andere blog, zou het dan kunnen dat jouw afrekening hoger uitdraait dan je verwachtte. 

Van leverancier veranderen

Ga je van leverancier veranderen? Dan stellen we een slotafrekening op. Daarvoor gaan we op dezelfde manier te werk als bij een gewone afrekening, met dat verschil dat jij zelf je meterstanden doorgeeft. We kijken wat je vanaf je vorige meteropname tot je vertrekdatum hebt verbruikt en betaald, om zo het verschil te berekenen. De slotafrekening vormt het einde van jouw contract bij ons.

Samenwerking met Fluvius

Zoals je merkt, zijn we als energieleverancier erg afhankelijk van Fluvius om je voorschot te bepalen en de afrekening van je elektriciteit en gas op te maken. Wat we wél helemaal zelf in de hand hebben? Het feit dat we jou altijd een interessant energietarief aanbieden. Als je nog geen klant bent bij ons, maar het aanbod eens wil verkennen, dan kun je via onze tool berekenen hoeveel je zou betalen bij Energie.be. Handig!

Categorieën
Energie uitgelegd

Verhuis gepland? Denk aan je energieovernamedocument

Een nieuw huis of appartement gevonden? Proficiat! Misschien ben je al aan het nadenken over de perfecte plaats voor je zetel, eettafel of favoriete plant. Maar … je hebt jammer genoeg ook nog wat administratie af te handelen. Over je energiecontract hoef je alvast je hoofd niet te breken, want hier vertellen we je stap voor stap wat je moet doen om dat in orde te brengen. Een tipje van de sluier: het energieovernamedocument speelt in elk scenario een belangrijke rol!

Wat is het energieovernamedocument?

De oude bewoners gaan een eindafrekening krijgen voor hun verbruik op jouw nieuwe adres. Daarom is het belangrijk om de meterstanden zwart op wit te hebben, met jouw handtekening en die van je voorganger(s). Zo ontstaat er nadien geen discussie over de afrekening, die gebeurt op basis van het effectieve verbruik, én zo vertrek jij met de correcte gegevens op je nieuwe adres.

Gelukkig hoef je niet zelf te gaan uitzoeken wat jullie op papier moeten zetten: je gebruikt gewoon het energieovernamedocument van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt of VREG. Hierop komen de gegevens van beide partijen te staan, het leveradres, de verhuisdatum, de EAN-codes, en de meternummers en -standen. Je vult het document in op de dag dat je je sleutels krijgt (spannend!), en ondertekent het samen met de vorige bewoners. Die laatste krijgen trouwens pas een slotafrekening wanneer jij een nieuw energiecontract afsluit. Wacht er dus niet te lang mee.

Een energieovernamedocument is dus niet hetzelfde als een energiecontract. Zo’n contract moet de nieuwe bewoner aangaan, met het energieovernamedocument als basis. Zolang de nieuwe bewoner geen contract aangaat bij een leverancier naar keuze, kan de vorige bewoner geen slotafrekening ontvangen.

Op zoek naar een leeg exemplaar? Download hier jouw energieovernamedocument. Druk voor de zekerheid een extra velletje af, want een schrijffout is snel gemaakt. Let op: je moet de EAN-codes volledig noteren. Geen EAN-codes ingevuld? Dan kun je ze altijd nog opvragen bij Fluvius, via het contactformulier.

Ik verhuis en …

… heb nog geen energiecontract 

Ga je voor het eerst alleen wonen of heb je om een andere reden – bijvoorbeeld bij een echtscheiding – nog geen energiecontract? Ten laatste dertig dagen na je verhuis moet je een contract afgesloten hebben bij een energieleverancier naar keuze. Daarvoor heb je het energieovernamedocument nodig. Helemaal onderaan deze blog vind je enkele tips om de juiste leverancier te vinden.

… wil mijn energiecontract mee verhuizen

Je bent tevreden van je huidige energieleverancier en wil er ook op je nieuwe adres mee in zee gaan? Dat kan perfect: je verhuist je contract gewoon mee. Dat doe je door een verhuisaanvraag in te dienen via de klantenzone van je leverancier. Tijdens de procedure gaat die je vragen om je EAN-codes in te geven. Neem dan de codes van je nieuwe woning – niet die van je oude.

… wil van leverancier veranderen

Nieuwe woning, nieuwe energieleverancier? Als dat jouw aanpak wordt, dan moet je twee dingen doen:

  1. stuur het energieovernamedocument van jouw oude woning naar je huidige leverancier, met de boodschap dat je je contract wil stopzetten. Dit kan je normaal gezien allemaal via de klantenzone regelen. Zo heeft je leverancier de juiste meterstanden om je afrekening te maken. Het is belangrijk om duidelijk te vermelden dat je geen contract wil op je nieuwe adres.
  2. je gaat een contract aan bij de leverancier van je keuze. Als reden geef je op dat je verhuist. Ook in dit geval moet je het energieovernamedocument opgeven, zodat je met de juiste meterstanden start. Geen idee welke leverancier bij jou past? Check dan onze tips helemaal onderaan.
… heb geen energiecontract meer nodig

Stel: je trekt bij iemand in of de residentie regelt je energievoorziening voor jou. Dan heb jij zelf geen energiecontract meer nodig (de huisgenoot, het zorgbedrijf, het OCMW of een andere partij die je energievoorziening regelt, heeft natuurlijk wél een energiecontract). Breng je leverancier hiervan op de hoogte wanneer je het energieovernamedocument opstuurt. Blijft je oude woning leegstaan? Laat dit dan weten aan de klantendienst van je energieleverancier.

Een nieuwe leverancier nodig? 

Om een nieuwe energieleverancier te vinden, kun je de V-Test doen van de VREG. Denk er daarbij wel aan dat sommige leveranciers tijdelijke promo’s hanteren die een vertekend beeld geven, of werken met lage tarieven voor het eerste jaar, om die na een stilzwijgende verlenging van je contract plots de hoogte in te jagen. Bij Energie.be doen we daar niet aan mee. Wij gaan voor hetzelfde, voordelige tarief voor iedereen. Meer weten? Lees hier waar we voor gaan en waar we voor staan!

Categorieën
Energie uitgelegd

Gemiddeld energieverbruik per gezin: meten is weten

Of je nu een hoge energiefactuur in de bus kreeg of eentje waarvan de bedragen je níet verrasten: je weet natuurlijk graag of je energieverbruik normaal is. Om jou te helpen ontdekken of je nu meer of minder gas en elektriciteit nodig hebt dan andere consumenten, zetten we in wat volgt het gemiddeld energieverbruik per gezin in de kijker. 

Gemiddeld energieverbruik per gezin

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (de VREG) en haar federale tegenhanger, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (de CREG), publiceren elk jaar interessante cijfers rond het gemiddeld energieverbruik per gezin.

1. Gemiddeld elektriciteitsverbruik

De meest recente cijfers van de VREG en de CREG schetsen een beeld van 2020, toen een gemiddeld Vlaams gezin 2.944 kWh elektriciteit verbruikte. De VREG haalt op haar website wel aan dat je dat cijfer met een korrel zout mag nemen. Ten eerste wordt het beeld vertekend door gezinnen met zonnepanelen, die het cijfer nogal fors doen dalen. Ten tweede nemen de energieregulatoren natuurlijk álle gezinnen mee in hun berekening: van grote families in een vrijstaand huis tot singles in een goed geïsoleerde loft, en van eigenaars van warmtepompen tot consumenten die op elektriciteit verwarmen.

2. Gemiddeld aardgasverbruik

Ook voor aardgas dateren de meest recente cijfers van 2020: toen bedroeg het gemiddelde verbruik 2.326 kWh voor Vlaamse gezinnen die enkel koken en hun water verwarmen op aardgas, terwijl huishoudens die daarnaast nog verwarmen op aardgas een zevenvoud daarvan consumeerden, namelijk 17.000 kWh. Deze cijfers houden nog geen rekening met het feit dat we door de hoge energieprijzen de voorbije maanden allemaal spaarzamer zijn gaan omspringen met gas, bijvoorbeeld door de verwarming een graadje lager te zetten. 

Fluvius wijst er bijvoorbeeld op dat Vlaamse gezinnen in januari 2022 5% minder gas verbruikten dan een jaar eerder, en in februari 2022 zelfs 16% minder. De percentages zijn afgevlakt omwille van de zachte winter van dit jaar. Zonder daar rekening mee te houden, zijn de verschillen tussen begin 2021 en begin 2022 zelfs nog groter. Voor januari gaat het dan om een daling van -16%; voor februari om -18%. 

Factoren die je verbruik bepalen

Jouw eigen energieverbruik hangt natuurlijk van heel wat factoren af, zoals de grootte van je woning, het feit of ze aan andere huizen grenst of vrijstaand is, de isolatiegraad, het type verwarming, eventuele hernieuwbare energiebronnen, en zelfs het verbruik van je huishoudtoestellen. De verschillen op dat laatste vlak zijn groter dan je misschien zou denken. Een koelkast met energielabel A+ verbruikt bijvoorbeeld zo’n 150 à 190 kWh per jaar, terwijl eentje met een C-label maar liefst 500 kWh nodig heeft voor dezelfde periode. Wil je je verbruik zelf inschatten? Bij Energie.be werken we daarvoor met een energieprofiel. Dat kun je makkelijk bepalen op basis van de onderstaande vier vragen. Aan je antwoorden hangen punten vast. Die tel je op om, met behulp van de ‘resultaten’-tabel, te kunnen je inschatten hoeveel je jaarlijks verbruikt.

Tips om energie te besparen

Je energieverbruik vergelijken en inschatten loont, maar bij Energie.be hoef je je alvast niet bezig te houden met het tegen elkaar afwegen van energietarieven. Iedereen krijgt bij ons gewoon elektriciteit en gas aan hetzelfde variabel tarief: de groothandelsprijs plus een beperkte vaste kost. Zo blijven wij garant staan voor een voordelig tarief voor iedereen. Bovendien delen we op onze blog tips om energie te besparen. De moeite om ‘ns te lezen! 

Categorieën
Energie uitgelegd

Hoge energiefactuur? Een woordje uitleg bij je jaarafrekening

Je komt niet graag voor onaangename verrassingen te staan. Daarom stemmen wij het bedrag van je voorschotfactuur goed af op het historische verbruik van je woning en de marktprijs. Toch kan het gebeuren dat je een jaarafrekening krijgt waarvan je even schrikt. Heb je een hoge energiefactuur en geen idee hoe dat precies komt? We geven je graag een woordje uitleg.

Net van leverancier gewisseld? Het ‘seizoenseffect’

Normaal gezien komt je voorschot overeen met je effectieve verbruik. Toch volstaan de voorschotten soms niet, en moet je op je jaarafrekening bijbetalen. Meestal is die vervelende situatie vooral voor gas te wijten aan het zogenaamde ‘seizoenseffect’. 

Je maandelijkse voorschot bedraagt een twaalfde van de geschatte jaarkost, maar in de winter ligt je energieverbruik hoger dan in de zomer. Tijdens de koudste maanden verbruik je met andere woorden meer dan je betaalt. In de zomer is het omgekeerd, en compenseer je het verschil. 

Wat is nu het probleem? Wanneer je jaarafrekening geen twaalf maanden bestrijkt en de warmste maanden niet inbegrepen zijn, heb je nog niet geprofiteerd van het feit dat je een periode minder verbruikt en evenveel betaalt. Het gevolg is dan dat je moet bijbetalen op je jaarfactuur. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je in de herfst klant wordt en in maart je jaarafrekening in de bus krijgt. Je hebt dan weinig voorschotten betaald, maar wel al veel verbruikt.

Hoge energiefactuur? Geen overhaaste conclusies trekken

Een hoge energiefactuur ontvangen is absoluut niet fijn. Maar je mag er als (relatief) nieuwe klant op vertrouwen dat je volgende jaarfactuur geen last zal hebben van het seizoenseffect. Dan houdt ze namelijk rekening met de twaalf voorschotten berekend op basis van het verbruik over het volledige jaar. 

Je hoeft dus niet halsoverkop op zoek naar een andere energieleverancier. De steunmaatregelen van de overheid zullen een positieve impact hebben op je volgende afrekeningen, en wij blijven garant staan voor een voordelig tarief voor iedereen. Dat zal je merken wanneer je de V-Test doet. Een tip: hou daarbij zeker in het achterhoofd dat je met onze tarieven exact weet waar je aan toe bent. Onze concullega’s daarentegen werken vaak met tijdelijke promo’s die een vertekend beeld geven. Of ze laten je intekenen op een laag tarief via een vergelijkingssite, maar verlengen je na een jaar stilzwijgend op een veel duurder tarief. Van dat principe blijven wij graag ver weg.

Categorieën
Energie uitgelegd

De hoge energieprijzen, wat moet ik doen?

Je hoort het langs alle kanten: de energieprijzen schieten de lucht in. Maar wat is er nu exact aan de hand? En wat kan jij als consument best doen?

De hoge energieprijzen

Er zijn 3 redenen waarom de energieprijzen zo stijgen.

De coronacrisis

Of eerder de nasleep van de coronacrisis. Door de heropstart van de economie, verhoogt de vraag naar gas en elektriciteit opnieuw. Dat gebeurde niet alleen in België, maar over heel de wereld.

De koude zomer

Afgelopen zomer werd bekroond tot één van de koudste zomers in jaren. Deze temperatuurschommelingen hebben natuurlijk ook een grote invloed op de vraag naar energie, maar ook op de voorraadsaanvulling.

De gasaanvoer

In Europa zijn we afhankelijk van Rusland en Noorwegen als het gaat om gasaanvoer. Rusland verlaagde de aanvoer richting Europa. Zo zetten ze druk voor de goedkeuring van de Nord Stream 2-pijplijn, een gaspijplijn die van Rusland naar Duitsland loopt.

En dan is het zo simpel als vraag en aanbod: de vraag naar gas is hoog en het aanbod laag. Dat resulteert in prijzen die uit de pan swingen.

Wat kan jij – als consument – nu best doen?

Hieronder vind je 5 tips rond wat jij nu best kan doen.

Tip 1: Niet panikeren

Ja, dit is een situatie die heel erg uitzonderlijk is, maar panikeren is nooit de beste oplossing. In de media lees je heel wat verhalen. Probeer je niet te laten meeslepen.

Tip 2: Ga spaarzaam om met je energie

Dit is een tip die altijd geldt. Wees spaarzaam met je energie: doe de lichten uit in ruimtes waar je niet bent, hou de gordijnen/rolluiken dicht eens de zon onder is, draai de verwarming tijdig dicht, kies voor LED of spaarverlichting, … .

Tip 3: Let op je energieverbruikende huishoudtoestellen

Probeer huishoudtoestellen die veel energie verbruiken minder te gebruiken. Zorg ervoor dat je wasmachine niet halfvol draait, laat je kleding eens drogen op een droogrek in plaats van in de droogkast. Alle kleine beetjes helpen.

Tip 4: Trek een extra trui aan

Als je koud hebt in huis, trek dan een extra trui aan in plaats van de verwaming te verhogen. 1 graad minder betekent gemiddeld 7% minder energieverbruik. Dat kan al tellen, vind je niet?

Tip 5: Kies voor een passend energiecontract

And last but not least… Kies voor een passend energiecontract. Heb je een momenteel een vast contract dat nog enkele maanden geldig is, dan blijf je best waar je zit.

Moet jij je vast contract nu vernieuwen of heb je een variabel contract, dan is het belangrijk om goed te vergelijken. De nieuwe vaste contracten staan vandaag helaas al heel hoog. Je kiest dus best voor een variabel contract waarbij je ook onmiddellijk kan profiteren van toekomstige prijsdalingen.

Energie.be biedt voor jou het goedkoopste variabele contract aan op de markt, jaar na jaar.