Categorieën
Energie uitgelegd

Het nut van een verbruiksprofiel voor elektriciteit en gas

Wat je met een variabel contract voor gas en elektriciteit betaalt, varieert. Dat principe is relatief eenvoudig, maar er schuilen wel wat complexe berekeningen achter. Eerder legden we al uit hoe we de prijs voor gas en elektriciteit bij een variabel energiecontract bepalen. Vandaag doen we uit de doeken hoe we ons voor de jaarlijkse afrekeningsfactuur baseren op je verbruiksprofiel voor elektriciteit en gas wanneer je geen digitale meter hebt die elk kwartier of elk uur de nodige info doorstuurt.

Jaarafrekening bij variabel tarief

Het vertrekpunt voor de jaarlijkse afrekening zijn je meterstanden. Door te kijken naar het verschil met het jaar ervoor, weten we precies hoeveel je verbruikt hebt. Bij een vast tarief is het dan een kwestie van dat cijfer vermenigvuldigen met jouw vaste prijs per kWh – et voilà, de berekening is rond.

Bij een variabel tarief is er natuurlijk geen vaste prijs per kWh, maar volgen we de evolutie van de prijzen op de energiemarkt. We moeten dus op een andere manier becijferen hoeveel energie je gedurende een bepaalde maand hebt verbruikt en wat de prijs per kWh op dat moment bedroeg. Enter: het verbruiksprofiel voor elektriciteit en gas.

Verbruiksprofiel voor elektriciteit en gas

De Federatie van Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België, Synergrid, creëerde verbruiksprofielen waarmee wij als leverancier kunnen kan nagaan hoe je verbruik van een bepaalde periode (de maand mei, bijvoorbeeld) zich verhoudt tot je totale jaarverbruik. Daarbij speelt onder meer het verschil tussen weekdagen, feestdagen en weekends mee, maar ook het verschil tussen winter en zomer.

Voor exclusieve nachtmeters hanteert de distributienetbeheerder synthetische lastprofielen. Die worden ook wel Synthetic Load Profiles of SLP’s genoemd. Naast de kalender houden die profielen rekening met historische gegevens. Het synthetische lastprofiel “S22” is bijvoorbeeld “een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding >= 1,3. Mensen met accumulatieverwarming (met exclusief nachtmeter) worden doorgaans binnen dit profiel genomen.”1

Voor alle andere consumenten gelden er reële lastprofielen of Read Load Profiles (RLP’s). Die zijn gebaseerd op de echte verbruiksgewoontes van een groep consumenten. Jouw RLP is met andere woorden afgeleid van de energieverdeling per maand van de gemiddelde consument die een profiel heeft dat lijkt op dat van jou.

Wat met maandelijkse afrekeningen?

Wie beslist om over te stappen op het systeem van maandelijkse afrekeningen, krijgt elke maand een factuur voor het werkelijke verbruik gedurende die periode. Je hebt dus geen voorschotfactuur meer nodig, en ook de verbruiksprofielen om je verbruik te verdelen, verliezen hun nut.

  1. Bron: https://www.vreg.be/nl/verbruiksprofielen-en-productieprofielen ↩︎
Categorieën
Energie.be

Energie.be biedt ook maandelijkse afrekeningen aan

Sinds 1 oktober 2023 geven we onze klanten de keuze om jaarlijkse of maandelijkse afrekeningen te ontvangen. Het eerste systeem, dat van de jaarafrekening, is nog altijd het gebruikelijkste. Daarbij verrekenen we de bedragen van de maandelijkse voorschotfacturen met de effectieve verbruikskosten op jaarbasis. Met de introductie van het tweede systeem komen we tegemoet aan de vraag van heel wat klanten.

Betalen voor effectief maandverbruik 

Santini, Billing Manager: “Net als bij de jaarafrekening, zullen we bij de maandelijkse afrekeningen het verschil tussen twee meterstanden bekijken: die aan het begin en aan het einde van de maand. Het voornaamste onderscheid is dat je bij maandelijkse facturen alleen betaalt voor het exacte verbruik van die maand. Terwijl een jaarlijkse afrekening het totale jaarverbruik verdeelt door middel van een verbruiksprofiel. Het maandelijks afrekenen is vooral interessant voor klanten van wie het verbruik afwijkt van het standaard verbruiksprofiel.” Bijvoorbeeld klanten die in de winter 2 maanden niet thuis zijn, zullen een minimale maandelijkse factuur krijgen, terwijl bij de jaarafrekening het totaalverbruik deels ook wordt toegekend aan deze periode. 

Twee belangrijke kanttekeningen

Een belangrijk aandachtspunt is wel dat klanten een digitale meter moeten hebben om te kunnen overstappen op maandelijkse afrekeningen. De reden is dat oude analoge elektriciteits- en gasmeters de maandelijkse meterstanden niet automatisch doorsturen naar de netbeheerder. Ook dient het maandelijks afrekenen steeds aangevraagd te worden.

Santini stipt nog een tweede belangrijke kanttekening aan. “Via onze blog en sociale media hebben we klanten erop attent gemaakt dat maandelijkse afrekeningen in de winter hoog kunnen oplopen, aangezien je dan typisch het meest verbruikt.” 

Jaarlijkse afrekeningen en daarbij horende maandelijkse voorschotten zorgen namelijk voor een spreiding van kosten. Elke maand betaal je dan één twaalfde van de geschatte totale jaarlijkse kosten. Omdat mensen in de winter meer verbruiken dan in de zomer, betalen ze tijdens koudere maanden minder dan ze verbruiken. In de zomer is het omgekeerd. “Door die variatie heb je niet alleen een minder gelijkmatige verdeling van de energie-uitgaven; de impact op het huishoudbudget valt ook minder goed te voorspellen”, vult Santini nog aan. 

Alle informatie voor bewuste keuzes

Met de overstap naar maandelijkse afrekeningen hebben we geluisterd naar de wensen van onze klanten en een extra optie geïntroduceerd. Door zowel over de voor- en nadelen ervan te communiceren, geven we consumenten het volledige plaatje dat ze nodig hebben om bewuste en slimme keuzes te maken rond hun uitgaven voor gas en/of elektriciteit. We hopen dat we zo bijdragen aan de positieve klantervaring waaraan we zoveel belang hechten bij Energie.be.